Gyerekeknek

Ezt tanultuk

Műveink

Designed by:
Rólunk


A Kincskeresõ Oskola 1999 óta létezik. Egészen kicsiben indult: egy óvó néni, néhány gyerek, egy nappali szoba. A kezdeményezésnek azonban hamar híre ment, és egyre több család csatlakozott a csoporthoz, amely akkor még a Mafi-ovi nevet viselte.
Néhány év alatt kinõttük az óvó nénik nappali szobáját, és Maarssenbe, az Ark épületébe költöztünk. A Kincskeresõ Oskola nem csak méretében, de munkáját tekintve is a gyerekekkel együtt "nõ", így ma már nem csak óvodásaink, hanem három iskolás csoportunk is van, több, mint 40 gyermek látogatja rendszeresen a foglalkozásainkat. A Kincskeresõ egyik erõssége, hogy növekvõ létszámunk ellenére is sikerült megõriznünk a családias hangulatot. Ez egy igazán jó csapat, ahová gyerekek és szülõk egyaránt szívesen jönnek!

A foglalkozásokon a magyar nyelv és kultúra kincseit fedezzük föl a gyerekekkel közösen. Mottónak Kodály Zoltán szavait választottuk:  "Kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egykettõre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk." Munkánkkal ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy gyermekeink örömmel váljanak a magyar nyelv és kultúra apró kincskeresõivé, felnõve pedig e kincsek õrzõivé.  

A Kincskeresõ Oskola nem intézmény, hanem közösség. A szülõk lelkesedése, munkája és a magyar nyelv iránti elhivatottsága nélkül nem létezhetne, nem válhatott volna fogalommá Hollandiában. Nálunk nem csak a gyerekeknek, a szülõknek is van feladatuk, ezért elsõsorban olyan családok jelentkezését várjuk, akik készek velünk együtt munkálkodni azon, hogy ez a szép kezdeményezés tovább éljen és fejlõdjön.

A Kincskeresõ Oskolába beíratható minden olyan gyermek, akinek legalább az egyik szülõje magyar anyanyelvû. Fontosnak tartjuk. hogy a szülõ otthon is minél többet beszéljen magyarul a gyermekével, mivel a mindennapos élõ párbeszédet semmi sem helyettesítheti. 

A gyermekekkel több csoportban foglalkozunk életkoruknak és tudásuknak megfelelõen.
Az óvodások nyelvtudását beszélgetés, játék, dalok, versek, mondókák, mesék és körjátékok segítségével fejlesztjük.
Iskolásaink magyarul olvasni és írni tanulnak, ezen kívül a következõ témakörökben ismerkednek a magyar kultúrával: irodalom, honismeret és ének-zene.
Kamaszklubunk a 10 évesnél nagyobb gyerekeket várja.


A Babaklubban szeretettel várjuk a 3 évesnél fiatalabb gyermekeket és szüleiket a Kincskeresõ Oskola foglalkozásainak idején. A szülõk egy csésze kávé vagy tea mellett beszélgethetnek, amíg gyermekeik a játszószõnyegen ismerkednek egymással.