Iskolások

Az iskolás csoportokba nagyjából öt-hat éves kortól kerülnek a gyerekek. Jelenleg három iskolás csoportunk működik, egy iskola-előkészítő, egy kisiskolás es egy nagyiskolás csoport.

Az iskola előkészítő csoportban a hangsúly a szókincsfejlesztésen, illetve a magyar folklórban való intenzívebb elmélyülésen van. Mesék, versek, dalok, veses-mesék segítségével repülünk a fantázia birodalmába, és különféle játékokkal és kézműveskedéssel mélyítjük el a feldolgozott témakört, és az újonnan tanult szavakat.

A kisiskolás csoportban a prioritás a magyar ábécé, olvasás és írás elsajátítjására összpontosul. Ez különböző játékos feladatokkal, feladatlapokkal, illetve versek, mesék, történetek segítségével történik. Ezen kívül egyéb témákkal is találkoznak a gyerekek, mint magyar történelem, honismeret, környezetismeret.
A kisiskolások kiscsoportos foglalkozásai általában a következők:
10.15 – 11.00 magyar óra
11.00 – 11.30 szünet
11.30 – 12.15 történelem/honismeret/környezetismeret óra

A nagyiskolás csoport korosztály tekintetében rugalmas, a gyerekeket nyelvtudásuk, illetve igény alapján soroljuk be a nagyobb csoportba. Minden család más és más, a gyerekek eltérő mértékben hallják otthon a magyar nyelvet. A legtöbb esetben jól megnyilvánul, hogy mikor lesz kevés a kisiskolás tananyag a gyerekek számára, mikor válik az unalmassá. Ezért nincs gyakorlatban életkori nyomás a nagy csoportba való átkerülésre. Hétvégi iskola lévén, bizony még a nagyoknál is játékos, interaktív módon igyekszünk az órákat érdekessé tenni a gyerekek számára.
A nagyiskolásoknál a fő tantárgy a magyar nyelv- és irodalom, emellett történelem, zene/dráma, földrajz/honsimeret tantárgyakból kapnak ízelítőt a gyerekek.
A nagyiskolások kiscsoportos foglalkozásai általában a következők:
10.15 – 11.00 magyar nyelv-, és irodalom óra
11.00 – 11.30 szünet
11.30 – 12.15 történelem/zene/földrajz óra