Rólunk

A Kincskereső Oskola 1999 óta létezik. Egészen kicsiben indult: egy óvó néni, néhány gyerek, egy nappali szoba. A kezdeményezésnek azonban hamar híre ment, és egyre több család csatlakozott a csoporthoz, amely akkor még a Mafi-ovi nevet viselte.

Néhány év alatt kinőttük az óvó nénik nappali szobáját, és Maarssenbe, az Ark épületébe költöztünk. A Kincskereső Oskola nem csak méretében, de munkáját tekintve is a gyerekekkel együtt “nőtt”, így ma már nem csak óvodásaink, hanem iskolás csoportjaink is vannak, több, mint 30 gyermek látogatja rendszeresen a foglalkozásainkat. A Kincskereső egyik erőssége, hogy növekvő létszámunk ellenére is sikerült megőriznünk a családias hangulatot. Ez egy igazán jó csapat, ahová gyerekek és szülők egyaránt szívesen jönnek!

A foglalkozásokon a magyar nyelv és kultúra kincseit fedezzük föl a gyerekekkel közösen. Mottónak Kodály Zoltán szavait választottuk: “Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk.” Munkánkkal ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy gyermekeink örömmel váljanak a magyar nyelv és kultúra apró kincskeresőivé, felnőve pedig e kincsek őrzőivé.

A Kincskereső Oskola nem intézmény, hanem közösség. A szülők lelkesedése, munkája és a magyar nyelv iránti elhivatottsága nélkül nem létezhetne, nem válhatott volna fogalommá Hollandiában. Nálunk nem csak a gyerekeknek, a szülőknek is van feladatuk, ezért elsősorban olyan családok jelentkezését várjuk, akik készek velünk együtt munkálkodni azon, hogy ez a szép kezdeményezés tovább éljen és fejlődjön.

A Kincskereső Oskolába beiratható minden olyan gyermek, akinek legalább az egyik szülője magyar anyanyelvû. Fontosnak tartjuk, hogy a szülő otthon is minél többet beszéljen magyarul a gyermekével, mivel a mindennapos élő párbeszédet semmi sem helyettesítheti.

A gyermekekkel több csoportban foglalkozunk életkoruknak és tudásuknak megfelelően. Az óvodások nyelvtudását beszélgetés, játék, dalok, versek, mondókák, mesék és körjátékok segítségével fejlesztjük. Iskolásaink magyarul olvasni és írni tanulnak, ezen kívül a következő témakörökben ismerkednek a magyar kultúrával: irodalom, történelem, honismeret és környezetismeret. A Babaklubban szeretettel várjuk a 2 évesnél fiatalabb gyermekeket és szüleiket a Kincskereső Oskola foglalkozásainak idején.