Nederlands

Hongaarstalig weekendonderwijs voor kinderen vanaf 2 jaar.
In peuter-, kleuter-, onder- en middenbouw-groepen werken wij met de kinderen aan hun Hongaarse taalvaardigheid en kennis van cultuur.
De peuters en kleuters vergroten hun woordenschat en verbeteren hun spreekvaardigheid d.m.v. (kring)spelletjes, liedjes, versjes en verhaaltjes.

Vanaf 6 jaar leren de kinderen lezen in het Hongaars, en wordt het leerstof uitgebreid met literatuur, geschiedenis, aardrijkskunde en muziek.

De lessen worden eens in de drie weken op zaterdag ochtend gegeven.
Adres:
Kerkgebouw De Ark
Duivenkamp 844
3607 WG Maarssen (Utrecht)

Er is tevens een baby- en dreumes-inloop op de lesdagen van de Kincskeresõ Oskola.

U bent van harte welkom!

Wilt u meer informatie? Stuur ons een e-mail .